СТАТУТ ДУА "Жыдчанская сярэдняя школа" Пінскага раёна

ЗАЦВЕРДЖАНА

Рашэнне 
Пінскага раённага

выканаўчага камітэта

25.08.2015 № 819

СТАТУТ

Дзяржаўнай установы адукацыі

 «Жыдчанская сярэдняя школа» Пінскага раёна

УСТАВ

Государственного учреждения образования

«Жидченская средняя школа» Пинского района

агр. Жыдча

2015 г.

 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

 

1. Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Жыдчанская сярэдняя школа» Пінскага раёна (далей – Установа) з’яўляецца дзяржаўнай установай агульнай сярэдняй адукацыі, якая функцыянуе ў складзе І – ХІ класаў.

 2. Заснавальнікам Установы (далей – Заснавальнік) з’яўляецца Пінскі раённы выканаўчы камітэт (далей – Пінскі райвыканкам). Органам дзяржаўнага кіравання, які ўпаўнаважаны Заснавальнікам кіраваць дзейнасцю Установы, з’яўляецца аддзел адукацыі, спорту і турызму Пінскага раённага выканаўчага камітэта (далей – аддзел адукацыі, спорту і турызму).

Дзяржаўная рэгістрацыя Установы як юрыдычнай асобы, унясенне змен і дапаўненняў у Статут здзяйсняецца ў парадку, вызначаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 1. Установа створана рашэннем Пінскага райвыканкама 
  ад  28 лістапада 2006 г.  № 732 у форме ўстановы на падставе дзяржаўнай маёмасці, з’яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй, якая фінансуецца з мясцовага бюджэту.
 2. Установа з’яўляецца юрыдычнай асобай, якая мае ў аператыўным кіраванні адасобленую частку дзяржаўнай маёмасці, самастойна нясе адказнасць па сваіх абавязацельствах, можа ад свайго імя набываць і здзяйсняць маёмасныя і немаёмасныя правы, выконваць абавязкі, быць ісцом і адказчыкам у судзе.
 3. Установа адказвае па сваіх абавязацельствах грашовымі сродкамі, якія знаходзяцца ў яе распараджэнні. Пры іх недастатковасці субсідзіярную адказнасць па яе абавязацельствах нясе Заснавальнік.
 4. Маёмасць Установы з’яўляецца непадзельнай і не можа быць размеркавана па ўкладах (долях, паях), у тым ліку і паміж работнікамі Установы. Маёмасць Установы з’яўляецца ўласнасцю Пінскага  раённага Савета дэпутатаў і належыць Установе на праве аператыўнага кіравання.
 5. Установа мае пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і са сваім найменнем, адпаведныя бланкі і штамп, рахункі ў банках Рэспублікі Беларусь.
 6. У сваёй дзейнасці Установа кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, дэкрэтамі і ўказамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, законамі Рэспублікі Беларусь, пастановамі і загадамі міністэрстваў і ведамстваў Рэспублікі Беларусь, рашэннямі мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, загадамі органаў кіравання адукацыі, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а таксама дадзеным Статутам.
 7. Змяненні і дапаўненні ў Статут Установы ўносяцца пасля іх зацвярджэння Заснавальнікам у парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь для дзяржаўнай рэгістрацыі ў выпадках:

стварэння адасобленыхструктурныхпадраздзяленняў, прадстаўніцтваў, філіялаў;

змены ўласніка маёмасці;

змянення мэтівідаўдзейнасці, назвы, месцазнаходжання, парадкуўтварэння маёмасці іразмеркавання прыбытку, парадку салідарнай і субсідзіярнай адказнасці Заснавальніка, а таксама другіх фактычных абставін, звесткі аб якіх у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь павінны змяшчацца ў заснавальных дакументах;

змянення заканадаўства Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з якімі патрабуецца ўнясенне змен і дапаўненняў у заснавальныя дакументы, калі гэтым заканадаўствам іншыя тэрміны не ўстаноўлены.

 1. Месца знаходжання Установы: 225723, Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобласць, Пінскі раён, аграгарадок  Жыдча, вуліца  Школьная, дом 2в.
 2. Поўная назва Установы:

на беларускай мове: Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Жыдчанская  сярэдняя школа» Пінскага раёна.

на рускай мове: Государственное учреждение образования «Жидченская средняя школа» Пинского района.

Скарочаная назва Установы:

на беларускай мове: Жыдчанская сярэдняя школа Пінскага раёна.

на рускай мове: Жидченская средняя школа Пинского района.

 

ПРАДМЕТ, АСНОЎНАЯ МЭТА, ЗАДАЧЫ І ВІДЫ ДЗЕЙНАСЦІ УСТАНОВЫ

 

 1. Прадметам дзейнасці Установы з'яўляецца ажыццяўленне ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь адукацыйнай дзейнасці, якая ўключае ў сябе арганізацыю і правядзенне вучэбнай, выхаваўчай і метадычнай работы.

Ва Установе, рэалізуюцца адукацыйная праграма пачатковай адукацыі, адукацыйная праграма базавай адукацыі, адукацыйная праграма сярэдняй адукацыі, засваенне вучнямі зместу якіх забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, праграма выхавання і абароны праў і законных інтарэсаў дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы,і па рашэнні Пінскага раённага выканаўчага камітэта могуць рэалізоўвацца адукацыйная праграма спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйная праграма спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю,адукацыйная праграма дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі,адукацыйная праграма прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых), праграма выхавання дзяцей, якія маюць патрэбу ўаздараўленні, і з мэтай спартыўнай падрыхтоўкі вучняў можа арганізоўвацца вучэбна-трэніровачны працэс па відах спорту.

 1. Асноўнай мэтай Установы з'яўляецца: фарміраванне адукаванай, сацыяльна, духоўна і маральна сталай, творчай асобы, выхаванне грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, які паважае правы і свабоды чалавека, прывіццё навыкаў здаровага ладу жыцця, любові да сям'і і Радзімы праз рэалізацыю дзяржаўных адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі.
 2. Асноўнымі задачамі Установы з'яўляюцца:

забеспячэнне атрымання вучнямі агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама неабходных першасных ведаў і навыкаў для выбару ў далейшым прафесіі;

падрыхтоўка вучняў да паступлення ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі;

фарміраванне і развіццё асобы школьнікаў, развіццё іх здольнасцей і схільнасцей, фарміраванне навуковага светапогляду, забеспячэнне авалодвання сацыяльнымі, культурнымі, маральнымі нормамі і правіламі.

Установа, акрамя асноўных функцый, у парадку, прадугледжаным заканадаўствам, можа ажыццяўляць:

падрыхтоўку дзяцей да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

арганізацыю навучання і выхавання для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі дома тымі вучнямі, якія па медыцынскіх паказчыках часова або пастаянна не могуць наведваць установы агульнай сярэдняй адукацыі;

атэстацыю ў парадку экстэрната вучняў, якія поўнасцю або часткова засвоілі змест адукацыйнай праграмы базавай адукацыі або адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі самастойна, або ва ўстановах адукацыі, якія не прайшлі дзяржаўную акрэдытацыю, і з мэтай пацвярджэння гэтага пры наяўнасці ўважлівых прычын незасваення ўказаных праграм ва ўстановах адукацыі дапушчаны да атэстацыі ў парадку экстэрната;

эксперыментальную iiнавацыйную дзейнасць.

 1. Установа:

будуе свае адносіны з сям'ёй па пытаннях навучання і выхавання вучняў на прынцыпах супрацоўніцтва;

узаемадзейнічае з установамі пазашкольнага выхавання і навучання, дзяржаўнымі арганізацыямі аховы здароўя, установамі культуры, спорту, добраахвотнымі таварыствамі, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі;

супрацоўнічае з дзіцячымі і маладзёжнымі грамадскімі арганізацыямі (аб'яднаннямі), дзейнасць якіх не супярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

Ва Установе забаронена стварэнне і дзейнасць палітычных партый, іншых грамадскіх арганізацый (аб'яднанняў), якія маюць палітычныя мэты, а таксама стварэнне і ананімная або іншая дзейнасць рэлігійных арганізацый, якія супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

 1. Асноўнымі відамі дзейнасці Установы з’яўляюцца:

80102  Агульная пачатковая адукацыя (першая ступень агульнай сярэдняй адукацыі).

80210 Агульная сярэдняя адукацыя.

80424 Іншая адукацыя для дарослых і іншая адукацыя, якае не ўключана ў другія групоўкі.

92342 Дзейнасць танцавальных залаў, пляцовак, дыскатэк.

92610 Дзейнасць спартыўных аб'ектаў.

93040 Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць.

70200 Здача ў наём уласнай нерухомай маёмасці.

74600 Правядзенне расследаванняў і забеспячэнне бяспекі:

          дзейнасць па забеспячэнні бяспекі юрыдычных і фізічных асоб;

          дзейнасць па забеспячэнні пажарнай бяспекі.

55510 Прадстаўленне паслуг сталовымі пры прадпрыемствах і ўстановах.

01121 Вырошчванне агародніны, яе насення і расады.

01419 Іншыя паслугі па вырошчванні сельскагаспадарчай прадукцыі.

60219 Перавозкі іншымі відамі транспарту, які падначальваецца раскладу. 80410 Дзейнасць школы па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы вадзіцеляў транспартных сродкаў.

92512 Дзейнасць бібліятэк .

92521 Дзейнасць музеяў .

 1. Пры пашырэнні пераліку відаў дзейнасці Установа ў вызначаным парадку ўносіць адпаведныя змены ў свае ўстаноўчыя дакументы.
 2. Віды дзейнасці, якая падлягаюць ліцэнзаванню, ажыццяўляюцца Установай пры наяўнасці адпаведнай ліцэнзіі.

СТРУКТУРА УСТАНОВЫ

19. Да структурных падраздзяленняў Установы адносяцца  бібліятэка, пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі, вучэбна-вопытны ўчастак, вучэбна-вытворчая майстэрня, аздараўленчы лагер.

20. Пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі – структурнае падраздзяленне Установы, якое ствараецца з мэтай аказання карэкцыйна-педагагічнай дапамогі вучням, якія маюць стойкія або часовыя цяжкасці пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, і ажыццяўляе дзейнасць у адпаведнасці з Палажэннем аб пункце карэкцыйна-педагагічнай дапамогі, зацвярджаемым Міністэрствам адукацыі.

21. Вучэбна-вопытны ўчастак  –  структурнае падраздзяленне Установы, якое ствараецца з мэтай забеспячэння правядзення практычных работ па асновах і тэхналогіі вырошчвання раслін у адпаведнасці з вучэбнай праграмай вучэбнага прадмета ”Працоўнае навучанне“, правядзення навукова-даследчых вопытаў па заданнях навукова-даследчых і сельскагаспадарчых арганізацый, а таксама для грамадска- карыснай працы, правядзення працоўнай і вытворчай практыкі.

22. Вучэбна-вытворчая майстэрня як структурнае падраздзяленне Установы ствараецца з мэтай ажыццяўлення навучання і выхавання па вучэбным прадмеце ”Працоўнае навучанне“ на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, арганізацыі працоўнага навучання, грамадска-карыснай, прадукцыйнай працы вучняў, рэалізацыі адукацыйнай праграмы прафесійнай падрыхтоўкі рабочых (служачых).

Палажэнне аб вучэбна-вытворчай майстэрні распрацоўваецца Установай.

 1. Школа  для рэалізацыі праграмы выхавання дзяцей, якія маюць патрэбу ў аздараўленні, арганізуе структурнае падраздзяленне (аздараўленчы лагер)  у адпаведнасці з Палажэннем аб выхаваўча-аздараўленчай установе адукацыі, зацвярджаемым Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

АРГАНІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ 

 

 1. Установа, зыходзячы з дзяржаўнай гарантыі правоў грамадзян на атрыманне бясплатнай сярэдняй агульнай адукацыі, ажыццяўляе адукацыйны працэс, адпаведны тром ступеням адукацыі:

І ступень -  пачатковая адукацыя (I – ІV класы);

ІІ ступень - базавая адукацыя (V – ІX класы);

ІІІ ступень – сярэдняя адукацыя (X – XI классы).

Адукацыйны працэс у I і II класах па рашэнні аддзела адукацыі, спорту і турызму можа здзяйсняцца на базе дашкольных устаноў.

25. Адукацыйны працэс ва Установе арганізуецца па навучальных гадах і павінен забяспечыць якасць адукацыі, ахову жыцця і здароўя вучняў у час адукацыйнага працэсу, падтрыманне іх працаздольнасці на працягу вучэбнага дня, тыдня, навучальнага года, неабходную рухальную актыўнасць, развіццё іх творчых здольнасцей, уцягванне ў розныя віды сацыяльна значнай дзейнасці, а таксама сацыяльна-педагагічную падтрымку вучняў і аказанне ім псіхалагічнай дапамогі.

26. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ў межах навучальнага года ажыццяўляецца па чвэрцях у тэрміны, якія вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь не менш чым за год да пачатку адпаведнага навучальнага года і даводзяцца да ведама ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу.

27. На працягу навучальнага года для вучняў Установы ўстанаўліваюцца восеньскія, зімовыя і веснавыя канікулы агульнай працягласцю не менш за трыццаць дзён, а для вучняў I і II класаў у III чвэрці (трэці тыдзень месяца) – дадатковыя канікулы працягласцю ў адзін тыдзень;

Тэрміны канікул вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь не менш чым за год да пачатку адпаведнага навучальнага года і даводзяцца да ведама ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу.

28. Вучэбныя заняткі праводзяцца ў першую змену.

29. Адукацыйны працэс пры ажыццяўленні навучання і выхавання на ступенях агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме 6-дзённага вучэбнага тыдня, які ўключае 5-дзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень для правядзення з вучнямі заняткаў па відах спорту, спартыўна-масавых, фізкультурна-аздараўленчых, іншых выхаваўчых мерапрыемстваў, уключаючы арганізацыйна-выхаваўчую работу, арганізацыю працоўнага навучання, у тым ліку вучэбных заняткаў на вучэбна-вытворчых аб'ектах.

30. Адукацыйны працэс арганізуецца Установай з мэтай засваення вучнямі зместу наступных відаў адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі:

адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі;

адукацыйнай праграмы базавай адукацыі;

адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі.

31. Вучэбна-праграмная дакументацыя адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, якая рэгламентуе адукацыйны працэс і ўмовы, неабходныя для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі, вызначана артыкулам 167 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

32. Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў класах, у тым ліку класах інтэграванага навучання і выхавання, спецыяльных класах, або індывідуальна.

 1. Пры стварэнні класаў інтэграванага навучання і выхавання ва Установе неабходна ўлічваць, што колькасць асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця не павінна перавышаць больш за 20 працэнтаў ад агульнай колькасці навучэнцаў.

Камплектаванне класаў інтэграванага навучання і выхавання ў залежнасці ад структуры і ступені цяжкасці псіхафізічных парушэнняў асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ажыццяўляецца ў адпаведнасці з пунктам 14 артыкула 158 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

 1. Камплектаванне спецыяльных класаў у залежнасці ад структуры і ступені цяжкасці псіхафізічных парушэнняў асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ажыццяўляецца ў адпаведнасці з пунктам 13 артыкула 268 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

35. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ў класах інтэграванага навучання і выхавання, спецыяльных класах ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Інструкцыяй аб парадку стварэння спецыяльных груп, груп інтэграванага навучання і выхавання, спецыяльных класаў, класаў інтэграванага навучання і выхавання і арганізацыі адукацыйнага працэсу ў іх, зацвярджаемай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

36. З мэтай фізічнага развіцця, удасканалення рухальнай актыўнасці вучняў, накіраванай на ўмацаванне іх здароўя, Установа ў пачатку бягучага навучальнага года размяркоўвае вучняў з улікам стану здароўя па выніках іх медыцынскага абследавання ў арганізацыях аховы здароўя на асноўную медыцынскую групу, падрыхтоўчую медыцынскую групу, спецыяльную медыцынскую групу.

37. Вывучэнне вучэбнага прадмета ”Фізічная культура і здароўе“ ажыццяўляецца сумесна для вучняў, якія аднесены па стану здароўя да асноўнай медыцынскай групы і падрыхтоўчай медыцынскай групы. Пры гэтым вучні асноўнай медыцынскай групы выконваюць патрабаванні вучэбнай праграмы без абмежаванняў, а вучні падрыхтоўчай медыцынскай групы – у адпаведнасці з індывідуальнымі рэкамендацыямі ўрача. Вучэбныя заняткі, як правіла, праводзяцца паасобна для хлопчыкаў (юнакоў) і дзяўчынак (дзяўчат).

38. Вывучэнне вучэбнага прадмета ”Фізічная культура і здароўе“ з вучнямі, якія аднесены па стану здароўя да спецыяльнай медыцынскай групы, ажыццяўляецца ў групах, напаўняльнасць кожнай з якой складае ад 8 да 15 вучняў незалежна ад іх узросту, полу і дыягназу захворвання, з выкарыстаннем адпаведнай вучэбнай праграмы, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Колькасць груп і іх састаў на пачатак навучальнага года зацвярджаецца кіраўніком Установы.

39. Вучні, якія аднесены па стану здароўя да спецыяльнай медыцынскай групы, а таксама вучні, якія часова вызвалены ад вучэбных заняткаў па вучэбным прадмеце ”Фізічная культура і здароўе“, прысутнічаюць на ўроках і могуць прыцягвацца настаўнікам фізічнай культуры да не супрацьпаказаных ім відаў вучэбнай дзейнасці.

40. Ва Установе ўстанаўліваюцца наступныя формы вучэбных заняткаў: урокі, назіранні, экскурсіі, карэкцыйныя заняткі (для вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця) і іншыя заняткі. Дадаткова праводзяцца факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, практыка (медыцынская, працоўная, вытворчая), вучэбна-палявыя зборы, грамадска-карысная праца.

41. На III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца профільнае навучанне, якое дае магчымасць вывучэння асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні і правядзенне факультатыўных заняткаў прафесіянальнай накіраванасці (прафесіянальна арыентаваных курсаў) для арыентацыі на атрыманне педагагічных, ваенных і іншых спецыяльнасцей.

42. Арганізацыя профільнага навучання ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленным Міністэрствам адукацыі.

 1. Вучэбныя заняткі па вучэбных прадметах, якія вызначаны вучэбным планам Установы для абавязковага вывучэння, дапаўняюцца самастойнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасцю вучняў.

44. Вучням даецца магчымасць выбару факультатыўных заняткаў, у тым ліку для вывучэння асобных вучэбных прадметаў на павышаным узроўні.

45. Вучэбныя гадзіны, якія вызначаны вучэбным планам Установы на правядзенне факультатыўных заняткаў, выкарыстоўваюцца на адну або некалькі груп у залежнасці ад зробленага вучнямі выбару.

46. Групы для правядзення факультатыўных заняткаў камплектуюцца з вучняў аднаго або паралельных класаў у колькасці не менш як 3 вучні. Вучэбныя дасягненні вучняў на факультатыўных занятках ацэньваюцца слоўна на змястоўна-ацэначнай аснове без выстаўлення адзнак. Саставы груп для правядзення факультатыўных (міжшкольных факультатыўных) заняткаў зацвярджаюцца загадам кіраўніка Установы.

47. Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі праводзяцца пры напаўняльнасці груп не менш за 3 вучні, не ўлічваюцца ў максімальную дапушчальную вучэбную нагрузку на аднаго вучня ў кожным класе ў тыдзень і не з′яўляюцца сістэматычнымі для правядзення.

 1. Штодзённая колькасць абавязковых вучэбных заняткаў ва Установе і іх паслядоўнасць вызначаюцца раскладам вучэбных заняткаў, які складаецца з улікам патрабаванняў санiтарных нормаў і правілаў і гігіенічных нарматываў. Расклад вучэбных заняткаў зацвярджаецца кіраўніком Установы.

49. Факультатыўныя заняткі, у тым ліку па асновах бяспекі жыццядзейнасці і радыяцыйнай бяспецы, а таксама стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, карэкцыйныя заняткі плануюцца асобным раскладам, які зацвярджаецца  кіраўніком Установы.

 1. Працягласць перапынкаў памiж абавязковымі вучэбнымі заняткамі, паміж абавязковымі вучэбнымі заняткамі і заняткамі, азначанымі ў пункце 68   Палажэння аб агульнай сярэдняй адукацыі, вызначаецца Установай зыходзячы з канкрэтных умоў яе дзейнасці, неабходнасцi забеспячэння арганiзацыi харчавання вучняў iiх адпачынку ў адпаведнасцi з патрабаваннямi санiтарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў.

51. Выхаваўчы працэс у класе Установы ажыццяўляе настаўнік, які выконвае абавязкі класнага кіраўніка. 

52. Установа праводзіць фізкультурна-аздараўленчую і спартыўна-масавую работу ў адпаведнасці з каляндарным планам правядзення фізкультурна-аздараўленчых мерапрыемстваў і спартыўных спаборніцтваў на бягучы навучальны год.

Спартыўна-масавыя, фізкультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы праводзяцца настаўнікамі І – ІV класаў, настаўнікамі, якія ажыццяўляюць адукацыйны працэс па вучэбным прадмеце ”Фізічная культура і здароўе“, і іншымі настаўнікамі пасля праходжання iнструктажу па ахове працы ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

53. Прыём асобы для атрымання пачатковай адукацыі, базавай адукацыі, сярэдняй адукацыі ва Установе ажыццяўляецца на падставе заявы яго законнага прадстаўніка (асобы) пры прад′яўленні ім (асобай) пасведчання аб нараджэнні або дакумента, які сведчыць пра асобу, і медыцынскай даведкі аб стане здароўя.

54. Прыём асоб для залічэння ў I клас ажыццяўляецца ў перыяд з 2 чэрвеня па 28 жніўня года прыёму.

Рашэнне аб залічэнні асоб ва Установу для навучання ў I класе афармляецца загадам кіраўніка не пазней за 31 жніўня года прыёму і даводзіцца да законнага прадстаўніка.

У I клас Установы прымаюцца асобы, якіяпражываюць на тэрыторыі населеных пунктаў, замацаваных за Установай рашэннем Заснавальніка.

55. Прыём асоб ва Установу для навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў Х класе (ХІ класе) ажыццяўляецца на падставе заявы асобы на імя кіраўніка Установы і прад′яўленні наступных дакументаў:

пасведчання аб агульнай базавай адукацыі;

даведкі аб навучанні – пры прыёме ў ХІ клас асоб, адлічаных з устаноў прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі;

медыцынскай даведкі аб стане здароўя.

                   Рашэнне аб залічэнні асоб ва Установу для навучання і выхавання на III ступені ў Х класе афармляецца загадам кіраўніка Установы не пазней за 31 жніўня года прыёму, а асоб, адлічаных з устаноў прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, не пазней за тры дні з дня падачы заявы і даводзіцца да асоб (іх законных прадстаўнікоў).

56. Прыём асобы ў парадку пераводу па ініцыятыве яго законнага прадстаўніказ іншай установы агульнай сярэдняй адукацыі для прадаўжэння навучання і выхавання на I і II ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведным класе ажыццяўляецца на падставе заявы законнага прадстаўніка асобы і прад′яўленні асабовай карткі вучня і медыцынскай даведкі аб стане здароўя пры ўмове згоды кіраўніка Установы.

57. Прыём асобы ў парадку пераводу па ініцыятыве яго законнага прадстаўніка з іншай установы агульнай сярэдняй адукацыі для прадаўжэння навучання і выхавання на ІII ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў ХІ класе ажыццяўляецца на падставе заявы законнага прадстаўніка асобы і прад′яўленні асабовай карткі вучня і медыцынскай даведкі аб стане здароўя пры ўмове згоды кіраўніка Установы.

58. Установа не мае права перашкаджаць пераводу асобы па ініцыятыве яго законнага прадстаўніка ў іншую ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі, якая рэалізуе адпаведную адукацыйную праграму агульнай сярэдняй адукацыі, і атрымаўшага згоду гэтай установы агульнай сярэдняй адукацыі.

 1. Рашэнне аб залічэнні вучня ва Установу ў парадку пераводу для прадаўжэння навучання на ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведным класе афармляецца загадам кіраўніка Установы не пазней за тры дні з дня падачы заявы і даводзіцца да яго законнага прадстаўніка.

          60. Перавод асоб у iншыя ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі ў выпадку рэарганізацыі, ліквідацыі або непацвярджэння дзяржаўнай акрэдытацыі Установы, забяспечваецца Заснавальнікам са згоды законных прадстаўнiкоў асоб i па ўзгадненнi з установамі агульнай сярэдняй адукацыі, у якія пераводзяцца асобы для прадаўжэння навучання і выхавання на ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведных класах.

61. Вучні адлічваюцца з Установы:

             61.1. пры атрыманні агульнай базавай адукацыі, агульнай сярэдняй адукацыі;

             61.2. датэрмінова.

             62. Вучні адлічваюцца датэрмінова па ініцыятыве законнага прадстаўніка непаўналетняга вучня:

             62.1. у выпадку пераводу ў іншую ўстанову агульнай сярэдняй адукацыі для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі;

62.2. у выпадку паступлення ва ўстанову прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі або ва ўстанову сярэдняй спецыяльнай адукацыі пасля завяршэння навучання ў X класе на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі;

              62.3. па асабістым жаданні.

          63. Вучні адлічваюцца датэрмінова па ініцыятыве Установы ў выпадку:

63.1. непаспяховасці па трох і болей вучэбных прадметах, за выключэннем вучняў, якія засвойваюць змест адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі, адукацыйнай праграмы базавай адукацыі;

63.2. непраходжання выніковай атэстацыі без уважлівых прычын па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ і ІІІ ступенях агульнай сярэдняй адукацыі;

          63.3. працяглага адсутнічання (больш за трыццаць дзён) без уважлівых прычын на вучэбных занятках на працягу навучальнага года;

          63.4. сістэматычнага (паўторнага на працягу навучальнага года) невыканання або неадпаведнага выканання абавязкаў вучнем, калі да яго раней прымяняліся меры дысцыплінарнага спагнання.

          64. Вучні адлічваюцца датэрмінова па абставінах, незалежных ад іх волі і Установы, у выпадку:

64.1. ліквідацыі Установы;

64.2. рэарганізацыі Установы пры адсутнасці згоды законнага прадстаўніка вучня на прадаўжэнне атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ва Установе;

64.3. уступлення ў законную сілу прыгавору суда, якім вучань асуджаны да пакарання, які выключае прадаўжэнне атрымання агульнай сярэдняй адукацыі;

64.4.смерці вучня.

65. Адлічэнне па ініцыятыве Установы непаўналетняга вучня, які засвойвае змест адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі, дапускаецца толькі з паведамлення камісіі па справах непаўналетніх Пінскага райвыканкама, а непаўналетняга вучня, які засвойвае змест аднаго з відаў адукацыйнай праграмы агульнай сярэдняй адукацыі і не засвоіў змест адукацыйнай праграмы базавай адукацыі, – толькі са згоды камісіі па справах непаўналетніх Пінскага райвыканкама.

66. Па рашэнні Заснавальніка навучанне і выхаванне вучняў I класаў Установы можа быць арганізавана на базе ўстановы дашкольнай адукацыі.

67.  Кіраўнік Установы не мае права адмовіць у залічэнні ў 
Х клас асобам, якія атрымалі агульную базавую адукацыю ў гэтай Установе.

    68.  Атэстацыя, перавод, арганізацыя выпускных экзаменаў і выпуск

вучняў ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленым Міністэрствам адукацыі.

69. Выпускнікам, якія засвоілі вучэбныя праграмы агульнай базавай адукацыі, выдаецца пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі. Выпускнікі Установы, якія паспяхова завяршылі агульную базавую адукацыю, атрымліваюць пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай.

70. Выпускнікам, якія засвоілі вучэбныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, выдаецца атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі.  Выпускнікі Установы за выдатныя поспехі ў вучобе і прыкладныя паводзіны ўзнагароджваюцца залатымі, сярэбранымі медалямі з атрыманнем атэстата асобага ўзору, а за адменныя поспехі ў вывучэнні асобных прадметаў – пахвальнымі лістамі.

71. Навучанне ва Установе здзяйсняецца на беларускай мове.

Вывучэнне беларускай, рускай і адной замежнай мовы ва Установе з’яўляецца абавязковым, за выключэннем асобных катэгорый дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, для якіх мовы, якія вывучаюцца, вызначаюцца нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства адукацыі.

 1. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва Установе здзяйсняецца ў адпаведнасці з адукацыйнымі стандартамі, а таксама Тыповым вучэбным планам і вучэбнымі праграмамі, распрацаванымі Міністэрствам адукацыі.  Штогод на падставе Тыповага вучэбнага плану Установа распрацоўвае вучэбны план, які зацвярджаецца кіраўніком па ўзгадненні з аддзелам адукацыі, спорту і турызму. Арганізацыйна-выхаваўчая работа здзяйсняецца ў адпаведнасці з планамі і праграмамі выхавання, зацверджанымі ва Установе.

73. Харчаванне вучняў ва Установе арганізоўваецца ў адпаведнасці з санітарнымі правіламі і нормамі па графіку, які зацвярджаецца дырэктарам.

 1. Форма атрымання адукацыі ва Установе – вочная.

75. Па жаданні законных прадстаўнікоў дзяцей, у тым ліку дзяцей, якія не наведваюць установы дашкольнай адукацыі, ва Установе можа ажыццяўляцца падрыхтоўка іх дзяцей да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

76. Падрыхтоўка дзяцей да навучання  на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ва Установе на спецыяльна арганізаваных занятках з дзецьмі (далей – заняткі), а таксама праз аказанне законным прадстаўнікам дзяцей кансультацыйнай дапамогі (далей – кансультацыі).

77. Правядзенне заняткаў, кансультацый накіравана на забеспячэнне сацыялізацыі дзяцей у калектыве аднагодак і дарослых, фарміраванне асноў гатоўнасці да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.Заняткі і кансультацыі праводзяцца па вучэбнай праграме, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

78. Для правядзення заняткаў фарміруюцца групы, напаўняльнасць якіх складае не больш за 20 дзяцей.

79. Заняткі і кансультацыі праводзяцца ў час канікул, у тым ліку і летніх канікул. Тэрміны і працягласць іх правядзення, колькасць груп вызначаюцца Установай.

80. Расклад заняткаў, кансультацый зацвярджаецца кіраўніком Установы і даводзіцца да ведама законных прадстаўнікоў дзяцей.

81. Заняткі, кансультацыі праводзяць педагагічныя работнікі Установы ў межах іх працоўнага часу з улікамустаноўленага аб'ёму педагагічнай работы.

ПРАВЫ І АДКАЗНАСЦЬ УСТАНОВЫ

82.Установа ў адпаведнасці з ускладзенымі на яе асноўнымі задачамі мае права:

уносіць ва ўстаноўленым парадку ў аддзел адукацыі, спорту і турызму прапановы па ўдасканаленні сваёй арганізацыйна-штатнай структуры;

ажыццяўляць гаспадарчую дзейнасць,  у тым ліку аказваць фізічным і юрыдычным асобам платныя паслугі на падставе Палажэння аб платных паслугах, якое распрацавана ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, пераліку платных паслуг, зацверджаных Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

ажыццяўляць іншыя правы ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

83.Установа нясе адказнасць:

за якасць дадзенай адукацыі і паслуг;

за захаванне і ўдасканаленне сваёй матэрыяльна-тэхнічнай базы;

іншую адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ УДЗЕЛЬНІКАЎ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

84.Удзельнікамі адукацыйнага  працэсу ва Установе з’яўляюцца вучні, педагагічныя работнікі, законныя прадстаўнікі дзяцей.

85.Вучнімаюць права:

на адукацыю;

на прававую і сацыяльную абарону;

на навучанне на даму ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

на павагу да сваёй годнасці;

на дапамогу педагагічных работнікаў у авалодванні ведамі;

на карыстанне вучэбным абсталяваннем, падручнікамі і вучэбнымі дапаможнікамі ва ўстаноўленым парадку;

на заахвочванне і ўзнагароду за поспехі ў вучобе і паводзінах, за ўдзел у грамадскім жыцці Установы і спорце;

на адкрытую ацэнку сваіх ведаў, своечасовае паведамленне аб тэрмінах правядзення кантрольных работ, зрэзаў, тэстаў, экзаменаў;

выбіраць і быць выбранымі ў органы вучнёўскага самакіравання і самакіравання Установай;

прымаць удзел у размеркаванні заробленых Установай грашовых сродкаў;

іншыя правы, прадугледжаныя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

86. Вучні абавязаны:

старанна вучыцца, авалодваць ведамі, практычнымі ўменнямі і навыкамі, быць дысцыплінаванымі, клапаціцца пра гонар класа, Установы, падтрымліваць яе традыцыі;

паводзіць сябе з годнасцю, праяўляць павагу да малодшых, равеснікаў, старэйшых, быць міласэрным і чалавечным;

падпарадкоўвацца распараджэнням і загадам дырэктара і яго намеснікаў, патрабаванням педагагічных і іншых працаўнікоў Установы, рашэнням органаў самакіравання Установы і вучнёўскага самакіравання, патрабаванням дадзенага Статута;

прытрымлiвацца дзелавога стылю адзення: для хлопчыкаў             (юнакоў) – пiнжак, штаны, сарочка з кароткiмi i доўгiмi рукавамi, у зiмовы час у камплект можа ўваходзiць трыкатажны свiтар; для дзяўчынак (дзяўчат) - пiнжак, штаны, камiзэлька, спаднiца, блузка з кароткiмi i доўгiмi рукавамi, сарафан, у зiмовы час у камплект можа ўваходзiць трыкатажны свiтар.

87. Вучню забараняецца:

праносіць ва Установу і мець пры сабе выбухованебяспечныя прадметы, а таксама патроны, зброю і г.д.;

правакаваць бойкі ва Установе, а таксама ўдзельнічаць у іх, за выключэннем выпадкаў самаабароны ў межах, якія дапускаюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

беспрычынна адсутнічаць на занятках;

знаходзіцца ў стане алкагольнага ап’янення або ў стане, выкліканым выкарыстаннем наркатычных сродкаў, псіхатропных, таксічных або іншых адурманьваючых рэчываў;

курыць у памяшканні і на тэрыторыі школы;

прымаць удзел у азартных гульнях;

красці, дапускаць вандалізм, свядома наносіць шкоду маёмасціУстановы, уласнасці вучняў і работнікаў школы;

не выконваць дамашнія заданні або выконваць іх недобрасумленна;

насіць у памяшканнях Установы галаўныя ўборы;

карыстацца без дазволу настаўніка плэерамі, іншымі электроннымі прыстасаваннямі, мабільнымі тэлефонамі і іншымі сродкамі сувязі;

нецэнзурна выказвацца.

88. Да педагагічных работнікаў Установы адносяцца асобы, якія рэалізуюць змест адукацыйных праграм, праграм выхавання і (або) ажыццяўляюць кіраўніцтва адукацыйнай дзейнасцю Установы, яе структурнымі падраздзяленнямі.

89.  Да іншых работнікаў Установы адносяцца асобы, якія ажыццяўляюць адміністратыўна-гаспадарчыя, інжынерна-тэхнічныя, вытворчыя і іншыя дапаможныя функцыі.

90. Педагагічныя работнікі:

            маюць права:

на ўстаноўленую нарматывамі поўную педагагічную нагрузку. Педагагічная нагрузка (педагагічная работа), аб’ём якой меншы, чым норма на стаўку заработнай платы, дапускаецца толькі з пісьмовай згоды работніка;

на выбар падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, форму і метады навучання і выхавання вучняў;

праводзіць ва ўстаноўленым парадку эксперыментальную работу па выкарыстанні новых методык, праграм, падручнікаў і іншых сродкаў навучання і выхавання, а таксама апрабацыю педагагічных інавацый, у тым ліку аўтарскіх праграм;

на атэстацыю ў адпаведнасці з парадкам, устаноўленым Міністэрствам адукацыі;

на павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

на працоўны і сацыяльны адпачынак, на атрыманне пенсіі па выслузе гадоў, сацыяльныя гарантыі і кампенсацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

на матэрыяльнае і маральнае заахвочванне за поспехі ў педагагічнай дзейнасці;

выбіраць і быць выбранымі ў органы самакіравання.

            абавязаны:

якасна і ў поўным аб’ёме выконваць патрабаванні вучэбных планаў і праграм, развіваць здольнасці і схільнасці вучняў;

аказваць уплыў на фарміраванне ў вучняў якасцей грамадзяніна, патрыёта, культуры паводзін;

выбіраць найбольш аптымальныя тэхналогіі і формы навучання і выхавання;

павышаць свой навукова-метадычны ўзровень і педагагічнае майстэрства;

своечасова (не радзей аднаго разу ў тры гады) праходзіць курсы павышэння кваліфікацыі;

якасна рыхтавацца да правядзення заняткаў і пазаўрочных мерапрыемстваў, планаваць сваю работу на год і кожны ўрок;

авалодваць высокімі маральнымі якасцямі;

паважаць гонар і годнасць калег, вучняў і іх законных прадстаўнікоў;

прапагандаваць педагагічныя веды, весці работу з бацькамі вучняў;

выконваць загады і ўказанні кіраўніка Установы і яго намеснікаў, рашэнні, прынятыя педагагічным саветам;

канкрэтныя абавязкі педагога вызначаюцца інструкцыяй адпаведнай пасады.

            нясуць адказнасць:

за дакладнасць прадстаўленых дакументаў і звестак у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

91.Законныя прадстаўнікі вучняў:

могуць удзельнічаць у кіраванні Установай. У выпадку ўдзелу ў кіраванні Установай яны абавязаны выконваць патрабаванні дадзенага Статута і іншых нарматыўных і прававых дакументаў, якія рэгламентуюць дзейнасць Установы;

         абавязаны ствараць умовы, неабходныя для паўнацэннага развіцця дзіцяці, прымаць неабходныя меры для атрымання дзіцём агульнай базавай адукацыі, паважаць гонар дзіцяці і гонар другіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

нясуць адказнасць за выхаванне сваіх дзяцей і стварэнне неабходных умоў для атрымання імі адукацыі.

Не дапускаецца ўмяшанне законных прадстаўнікоў вучняў Установы ў выбар педагагічным работнікам метадаў навучання, якія адпавядаюць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

92.Педагагічныя работнікі, вучні, іх законныя прадстаўнікі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь нясуць адказнасць за пашкоджанне памяшканняў і збудаванняў Установы, вучэбнага абсталявання, інвентару і іншай маёмасці.

ПАРАДАК КІРАВАННЯ ДЗЕЙНАСЦЮ УСТАНОВЫ

93.Кіраванне Установай ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дадзеным Статутам і заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і будуецца на прынцыпах адзінаначалля і самакіравання.

94.Установу ўзначальвае кіраўнік, які ажыццяўляе непасрэднае кіраванне адукацыйным  працэсам і бягучай дзейнасцю Установы. Кіраўнік і яго намеснікі арганізуюць выкананне заканадаўства Рэспублікі Беларусь, рашэнняў выканаўчых і распарадчых органаў, дзяржаўных органаў кіравання адукацыяй, аддзела адукацыі, спорту і турызму.

Кіраўнік прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады начальнікам аддела адукацыі, спорту і турызму па ўзгадненні з Пінскім райвыканкамам.

Начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму заключае з кіраўніком Установы кантракт, у якім вызначаюцца правы, абавязкі і адказнасць кіраўніка, умовы яго матэрыяльнага забеспячэння і вызвалення ад пасады, з улікам гарантый, прадугледжаных дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Кіраўнік можа быць вызвалены ад займаемай пасады да спынення тэрміну дзеяння кантракта на падставе, прадугледжанай ў кантракце, або ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

95.Кіраўнік Установы:

          ажыццяўляе на аснове адзінаначалля кіраўніцтва дзейнасцю Установай і нясе персанальную адказнасць за выкананне задач і функцый, якія стаяць перад Установай;

          выдае ў рамках сваіх паўнамоцтваў загады, арганізуе і правярае парадак іх выканання;

          здзяйсняе кантроль за ходам і вынікамі адукацыйнага працэсу, правядзеннем тэматычных і выніковых кантрольных работ;

          здзяйсняе прыём і звальненне работнікаў, зацвярджае іх службовыя інструкцыі;

          размяркоўвае і нясе адказнасць за ўстанаўленне нагрузкі педагагічным работнікам;

          заключае дагаворы з арганізацыямі і фізічнымі асобамі, у тым ліку з вучнямі Установы, па бягучым рамонце Установы, афармленні і гаспадарчаму напаўненню яе памяшканняў, збудаванняў і г. д.;

          заключае дагаворы на аказанне паслуг вучням і іх бацькам, іншым законным прадстаўнікам, грамадзянам, а таксама арганізацыям;

          ажыццяўляе асабісты прыем грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб;

          удзельнічае ў пасяджэннях савета аддзела адукацыі, спорту і турызму, у нарадах, якія праводзіць начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму, яго намеснікі па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі Установы;

          узначальвае савет Установы і кіруе яго работай;

          згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь прымае меры заахвочвання і дысцыплінарнага спагнання да работнікаў Установы;

          у межах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Статутам Установы, распараджаецца маёмасцю і нясе асабістую адказнасць за захаванне маёмасці і яго эфектыўнае выкарыстанне;

          прадстаўляе без даверанасці інтарэсы Установы ў дзяржаўных органах і арганізацыях, у судзе;

          выступае асобай наймальніка ў калектыўных дагаворах з работнікамі Установы;

          ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

96.Аплата працы кіраўніка Установы, у тым ліку яго заахвочванне за вынікі работы, здзяйсняецца ў парадку, вызначаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

97.Службовыя абавязкі кіраўніка Установы зацвярджае начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму.

98.Асноўным органам самакіравання установы з’яўляецца савет,

які  ўзначальвае кіраўнік Установы.

Савет Установы ў сваёй рабоце кіруецца Палажэннем аб савеце ўстановы адукацыі, зацверджаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Ва Установе ствараецца педагагічны савет і могуць стварацца апякунскі савет і бацькоўскі камітэт.

99.Педагагічны савет з’яўляецца калегіяльным органам, да кампетэнцыі якога адносяцца пытанні арганізацыі адукацыйнага працэсу, вызначэнне шляхоў рэалізацыі зместу адукацыі, правядзення атэстацыі і выпуску вучняў, павышэння навукова-метадычнага ўзроўню педагагічных работнікаў.

100.Асноўнай мэтай дзейнасці апякунскага савета з’яўляецца садзейнічанне Установе ў ажыццяўленні функцый Статута, аб’яднанне намаганняў дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, працоўных калектываў, асобных грамадзян, накіраваных на ўмацаванне вучэбна-матэрыяльнай базы, ахову здароўя, развіццё здольнасцей і схільнасцей вучняў, стварэнне спрыяльных умоў для выхавання, вучобы, працы і адпачынку дзяцей, настаўнікаў і іншых работнікаў.

101.Бацькоўскі камітэт выконвае наступныя функцыі: вучэбна-выхаваўчую (аказанне дапамогі ў вучобе і пазакласнай дзейнасці), культурна-масавую (арганізацыя экскурсій, паездак, наведванне тэатраў, выстаў і г. д.), спартыўна-турысцкую, прафарыентацыйную (дапамога ў правядзенні гутарак аб прафесіях, экскурсій на прадпрыемствы), гаспадарча-бытавую і функцыю карэкціроўкі сямейнага выхавання (работа з небяспечнымі сем’ямі).

 

ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ ШТАТАЎ І АПЛАТА ПРАЦЫ РАБОТНІКАЎ ШКОЛЫ

102.Працоўныя адносіны работнікаў ва Установе рэгулююцца працоўнымі дагаворамі (кантрактамі), заключанымі згодна з працоўным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, калектыўным дагаворам, правіламі ўнутранага працоўнага распарадку і службовымі інструкцыямі.

103.Работнікі Установы маюць права ўдзельнічаць у кіраванні Установай, на абарону прафесійных інтарэсаў, асабістага гонару і годнасці.

104.Штатны расклад Установы зацвярджаецца кіраўніком Установы на аснове тыповых штатных нарматываў, зацверджаных Міністэрствам адукацыі, у рамках сродкаў, якія выдзяляюцца на аплату працы.

105.На педагагічную работу прымаюцца асобы, якія маюць неабходную вышэйшую ці сярэднюю спецыяльную педагагічную адукацыю з прадстаўленнем адпаведных дакументаў, якія падцвярджаюць гэта.

Кваліфікацыйныя патрабаванні да работнікаў вызначаюцца адпаведнымі кваліфікацыйнымі характарыстыкамі.

106.Да педагагічнай дзейнасці не дапускаюцца асобы, якім займацца дадзенай дзейнасцю забаронена рашэннем суда ці па медыцынскіх паказчыках, а таксама асобы, якія маюць судзімасці. Пералік адпаведных медыцынскіх супрацьпаказанняў і саставаў правапарушэнняў вызначаецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

107.Аплата працы работнікаў Установы здзяйсняецца згодна з дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і Палажэннем аб матэрыяльным стымуляванні, якое распрацоўваецца  Установай.

108.Атэстацыя педагагічных работнікаў Установы здзяйсняецца ў парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі.

МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЯ БАЗА, ФІНАНСАВА-ГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ШКОЛЫ

109. Фінансаванне Установы, умовы і парадак ажыццяўлення дзейнасці, якая прыносіць даходы, расходавання сродкаў, атрыманых Установай ад дзейнасці, якая прыносіць даходы, а таксама парадак фарміравання Заснавальнікам матэрыяльна-тэхнічнай базы Установы і забеспячэння яе абнаўлення і развіцця вызначаны артыкуламі 137–140 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

110. Памяшканні Установы абсталёўваюцца мэбляй, інвентаром, сродкамі навучання, якія неабходны для арганізацыі адукацыйнага працэсу, у адпаведнасці з пералікамі, зацвярджаемымі Міністэрствам адукацыі.

111. Установа нясе перад Заснавальнікам адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам за захаванне і эфектыўнае выкарыстанне замацаванай за імі маёмасці.

112. Заснавальнік выдзяляе Установе неабходныя ёй пабудовы і

памяшканні, абсталяванне, інжынерныя камунікацыі, іншую маёмасць, неабходную для выхавання і навучання.

Маёмасць, якая перададзена Установе, адносіцца да камунальнай уласнасці і знаходзіцца ў яе аператыўным кіраванні. Установа ў адносінах замацаванай за ёй маёмасці здзяйсняе права ўладання, выкарыстання і распараджэння ім у межах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з мэтамі сваёй дзейнасці і прызначэннем маёмасці.

113.Маёмасць Установы складае асноўныя фонды і абаротныя сродкі, а таксама іншыя матэрыяльныя каштоўнасці, вартасць якіх адлюстроўваецца ў самастойным балансе.

114.Установа не мае права без згоды ўласніка адчужаць ці іншым спосабам распараджацца замацаванай за ёй маёмасцю і маёмасцю, набытай за кошт сродкаў, якія выдзелены ёй па смеце.

115.Матэрыяльна-тэхнічная база Установы фарміруецца па дзеючых нарматывах з улікам забеспячэння атрымання агульнай сярэдняй адукацыі, тыпу ўстановы адукацыі і форм навучання.

116.Фінансаванне Установы здзяйсняецца за кошт сродкаў мясцовага бюджэту на аснове дзяржаўных і мясцовых нарматываў фінансавання, вызначаных у разліку на аднаго вучня для дадзенага тыпу і віду ўстановы адукацыі.

Прыцягненне Установай дапаможных сродкаў не азначае паніжэння нарматываў і размераў яе фінансавання з бюджэту.

117.Дапаможнымі крыніцамі фінансавання Установы з’яўляюцца:

          даход, атрыманы ад рэалізацыі прадукцыі, арэнды памяшканняў, выканання работ і аказання паслуг;

          дабрачынная дапамога юрыдычных і фізічных асоб;

          сродкі апякунскага савета;

          іншыя крыніцы, не забароненыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

118.Установа можа здзяйсняць платную адукацыйную дзейнасць па аказанні дапаможных адукацыйных паслуг, якія не фінансуюцца з бюджэту.

Вартасць дапаможных адукацыйных паслуг вызначаецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь з улікам эканамічна абгрунтаваных затрат і зацвярджаецца кіраўніком Установы па ўзгадненні з аддзелам адукацыі, спорту і турызму.

119.Грашовыя сродкі, атрыманыя ў выніку здзяйснення гаспадарчай дзейнасці, у тым ліку аказання платных паслуг, паступаюць і расходуюцца па сметах, зацверджаных у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

120.Умацаванне, абнаўленне і развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы Установы здзяйсняецца за кошт бюджэтных сродкаў, а таксама сродкаў, якія атрыманы ў выніку аказання платных паслуг, рэалізацыі прадукцыі і паслуг насельніцтву, дабрачынных дапамог арганізацый, фізічных і юрыдычных асоб, іншых відаў дзейнасці, якія не супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

121.Установа дэлегуе начальніку аддзела адукацыі, спорту і турызму права:

          здзяйсняць ад яе імя банкаўскія аперацыі, падпісваць фінансавыя дакументы;

          ва ўстаноўленым парадку набывае, арэндуе, заказвае абсталяванне і іншыя матэрыяльныя рэсурсы ў юрыдычных і фізічных асоб па безнаяўнаму разліку;

          выдаваць даверанасці, заключаць дагаворы з арганізацыямі і фізічнымі асобамі;

          прадстаўляць без даверанасці інтарэсы Установы ў дзяржаўных органах і арганізацыях, у судзе.

УЛІК, СПРАВАЗДАЧА І КАНТРОЛЬ ДЗЕЙНАСЦІ ШКОЛЫ

122.Установы дэлегуе права:

          здзяйсняць у поўным аб’ёме аператыўны і бухгалтарскі ўлік вынікаў фінансава-гаспадарчай дзейнасці і аперацый, складання балансу і прадстаўлення ва ўстаноўленым парадку бухгалтарскіх справаздач цэнтралізаванай бухгалтэрыі аддзела адукацыі, спорту і турызму;

          прадстаўлення пісьмовай дзяржаўнай статыстычнай справаздачы, формы і парадак якіх устанаўліваюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, аддзелу адукацыі, спорту і турызму.

123.Рэвізія дзейнасці Установы праводзіцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

124.Праходжанне атэстацыі і дзяржаўнай акрэдытацыі здзяйсняецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

РЭАРГАНІЗАЦЫЯ І ЛІКВІДАЦЫЯ УСТАНОВЫ

125.Рэарганізацыя Установы здзяйсняецца па рашэнні Заснавальніка ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

126.Установа можа быць ліквідавана ў выпадках, якія прадугледжаны заканадаўствам Рэспублікі Беларусь па рашэнні:

заснавальніка;

гаспадарчага суда;

органа, які рэгістрыруе.

127.Парадак і працэдура ліквідацыі здзяйсняецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

128.Пры ліквідацыі Установы маёмасць і фінансавыя сродкі Заснавальніка вяртаюцца яму.

129.Установа лічыцца ліквідаванай з даты ўнясення запісу аб ліквідацыі ў Адзіны дзяржаўны рэгістр юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

130.Установа мае права па ўзгадненні з аддзелам адукацыі, спорту і турызму ўстанаўліваць прамыя сувязі з органамі кіравання адукацыяй і агульнаадукацыйнымі ўстановамі замежных краін, міжнароднымі арганізацыямі, фондамі ў мэтах абмену вопытам арганізацыі агульнасярэдняй адукацыі, правядзення сумесных мерапрыемстваў (канферэнцый, лагераў вучняў і інш.).

131.Установа мае права па ўзгадненні з аддзелам адукацыі, спорту і турызму заключаць пагадненні з замежнымі ўстановамі (агульнаадукацыйнымі) па абмену педагагічнымі работнікамі і вучнямі, па стварэнні сумесных (асацыяваных) устаноў.

132.Міжнароднае супрацоўніцтва Установа здзяйсняе ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

133. Паіншыхпытаннях, неадлюстраваныхусапраўднымСтатуце, Установа кіруеццадзейснымзаканадаўствамРэспублікіБеларусь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У сапраўдным Статуце пранумаравана, прашыта і замацавана пячаткай 
23 (дваццаць тры) лісты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Пинский районный исполнительный комитет

                                                                                 (наименование регистрирующего органа)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав некоммерческой организации

Просим произвести государственную регистрацию изменений и дополнений:  Новая редакция устава. Изменены следующие пункты:1; 2; 10; 19; 24; 50; 82; 94; 95; 97; 98; 104; 117;121; 130; 131. Дополнен пунктами: 41;42

 

вносимых в уставГУО «Жидченская средняя школа» Пинского района

 

зарегистрированного Брестским областным исполнительным комитетом 06.09.2011 года, регистрационный номер 290509802 

 

Место нахождения юридического лица:225723 Брестская область, Пинский район, агрогородок Жидче, улица Школьная, 2В

электронный адрес (www, e-mail):  jidche@open.by

 

1. Характер вносимых изменений и (или) дополнений:

Да

Нет

1.1. в связи с изменением наименования:

 

нет

дата и номер справки о согласовании наименования

 

полное наименование на русском языке

 

сокращенное наименование на русском языке

 

полное наименование на белорусском языке

 

сокращенное наименование на белорусском языке

 

1.2. в связи с реорганизацией:

 

нет

в форме преобразования

 

нет

в форме присоединения

 

нет

в форме выделения

 

нет

регистрационный номер и полное наименование на русском языке присоединяемого юридического лица**

 

регистрационный номер (при наличии) и полное наименование на русском языке создаваемого (созданного) в результате выделения юридического лица**

 

1.3. в связи с созданием обособленных подразделений (представительств, филиалов)***

 

нет

1.4. в связи с ликвидацией обособленных подразделений (представительств, филиалов)***

 

нет

1.5. в связи со сменой собственника имущества организации****

 

нет

1.6. в связи с изменением законодательства, в соответствии с которым требуется внесение изменений и (или) дополнений

да

 

1.7. в связи с другими фактическими обстоятельствами, содержащимися в уставе

да

 

Характер фактических обстоятельств, содержащихся в уставе, – указать

Новая редакция устава

Изменены следующие пункты:

1; 2; 10; 19; 24; 50; 82; 94; 95; 97; 98; 104; 117;121; 130; 131

Дополнен пунктами:

41;42

2. Информирую, что основным видом экономической деятельности***** является:

Код ОКЭД

Наименование

 80210

 общее среднее образование

3. Сведения о руководителе (ином лице, уполномоченном в соответствии с уставом действовать от имени организации):

3.1. Фамилия

 Дубина

Собственное имя

 Александр

Отчество (если таковое имеется)

 Михайлович

Дата рождения

 05.11.1954 г.

Место рождения

 деревня Гольцы Пинского района Брестской области

3.2. Данные документа, удостоверяющего личность:

Вид документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и иное)

 паспорт

Серия (при наличии) и номер

 АВ № 0535930

Дата выдачи

 24.01.2000

Наименование государственного органа, выдавшего документ

 Пинским РОВД Брестской области

Идентификационный номер (при наличии)

 3051154СО20РВ1

Срок действия документа

 до 05.11.2054 г.

3.3. Место жительства******:

Наименование страны

 Республика Беларусь

Почтовый индекс

 225723

Область

 Брестская

Район

 Пинский

Город

 

Сельский Совет

 Хойновский

Населенный пункт

 агрогородок Жидче

Вид (улица, проспект, переулок и иное) и наименование элемента улично-дорожной сети

 улица Школьная

Номер дома

 18

Корпус

 

Вид (комната, квартира и иное) и номер помещения

 Квартира 8

Контактные телефоны:

Служебный

Код

 8-0165

Номер

 39-77-88

Домашний

Код

 8-0165

Номер

 39-76-28

Мобильная связь

Код

 029

Номер

 372-77-97

3.4. Наименование документа, подтверждающего полномочия:

 Контракт

Дата и номер документа

 01.09.2014 г. № 41

Дата начала полномочий

 01.09.2015 г.

Дата окончания полномочий

 31.08.2016 г.

 

Подтверждается, что:

изменения и (или) дополнения, вносимые в устав юридического лица, соответствуют определенным законодательством требованиям для юридического лица данной организационно-правовой формы;

электронная копия изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, соответствует оригиналу на бумажном носителе;

сведения, содержащиеся в представленных для государственной регистрации документах, в том числе в заявлении, достоверны;

порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав юридического лица соблюден;

на дату государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица, включенного в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, в связи с его реорганизацией в форме выделения, преобразования, либо изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица в случае присоединения к нему юридического лица, включенного в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, проведена (завершена) плановая проверка в отношении соответствующего юридического лица, включенного в координационный план контрольной (надзорной) деятельности;

руководитель юридического лица, созданного в форме учреждения или ассоциации (союза), не состоит на профилактическом учете в соответствии с законодательством о профилактике правонарушений;

судом не установлены ограничения на обращение за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав.

Предупрежден о том, что в соответствии с частями первой и абзацем третьим части четвертой пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования:

собственник имущества (участники) некоммерческой организации, руководитель (иное лицо, уполномоченное в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации) несут ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для государственной регистрации;

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации, в том числе в связи с реорганизацией в форме преобразования и присоединения, которая осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий орган, признается недействительной по решению суда общей юрисдикции. 

Дубина Александр Михайлович

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))*******

______________________________

(подпись)********

_________________

(дата)

 

________________________

*Заполняется при невозможности указать конкретные сведения о населенном пункте, здании, помещении.

**Заполняется отдельно в отношении каждого присоединяемого, создаваемого (созданного) в результате выделения юридического лица.

***Заполняется лист В по каждому обособленному подразделению (представительству, филиалу).

****Заполняется при смене собственника имущества учреждения.

*****Указывается вид экономической деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора Республики Беларусь». Код указывается на уровне пяти знаков.

******Место жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

*******Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) указываются полностью.

********Заявление подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника регистрирующего органа руководителем юридического лица или иным лицом, уполномоченным в соответствии с уставом или доверенностью на подписание заявления от имени этого юридического лица, либо подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована нотариально.